prijavi sledi diskutiraj
Пријави
Следи
Дискутирај

Последно пријавени проблеми

ZNAK ZA AERODROM ✈

21.11.2018 00:14:57 Непознато
Пријавен до надлежни институции

непотполнета дупка

28.10.2018 08:47:26 Непознато
Пријавен до надлежни институции

Опасност на патот Велес Исток и Каласлари

27.10.2018 19:47:21 Непознато
Пријавен до надлежни институции

 • Пријавете проблем


  -Прикачете слика
  -Означете локација
  -Опишете проблем

 • Пријавете проблем


  Прегледајте ги проблемите во вашата блиска околина или низ патиштата на Република Македонија

 • Мобилна апликација


  -Автоматско определување на локација од моменталната позиција или од мета таговите за позиција на прикачените слики
  -Push нотификации со соодветни известувања според подесувањата од Вашиот профилУчествувајте во решавањето на проблемите

Бидете активни и рангирајте се повисоко во заедницата

Во согласност со вашата репутација која се гради врз основа на првопријавени проблеми, реалност на проблемите и коментарите ќе се стекнете со соодветно унапредување на статусот во заедницата.

Дискутирајте подетално на форум за било кој проблем

Вашити конкретни ставови, предлог решенија, коментари и сл. за пријавени проблеми можете да ги изнесете во форум дискусија со останатите членови.

Следете го статусот

-Ние ја проследуваме Вашата пријава до надлежните институции
-Ве известуваме со нотификации за статусот на Вашата пријава и проблем, а исто така и за нови пријави на проблеми, статуси на проблеми и сл. кои се од Ваш интерес